सार्वजनिक रस्त्यावर कचरा फेकल्याप्रकरणी ४ हजाराचा दंड घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमाचे उल्लंघन

 
ता. १६ : सार्वजनिक रस्त्यावर घनकचरा फेकल्या प्रकरणी व घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ४ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. ही कारवाई लालपेठ, भिवापूर येथे करण्यात आली. यापुढे सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकू नये, अशी तंबीही महानगर पालिकेच्या स्वच्छता विभागाच्या पथकाने दिली आहे.
 
शहर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून चंद्रपूर शहर स्वच्छ राखण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकण्यात येऊ नये, यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे. याउपरही उघड्यावर कचरा टाकला जातो. लालपेठ व भिवापूर येथे सार्वजनिक रस्त्यावर बांधकाम साहित्य व काही नागरिकांनी कचरा टाकल्याचे निदर्शनास आले. घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मनपाच्या स्वच्छता विभागाच्या पथकाने कारवाई केली आहे.