प्रशासनाकडून स्टेज ३ नुसार अनलॉकबाबत नवीन आदेश जारी गडचिरोली जिल्ह्यात उद्यापासून अनलॉकची प्रक्रिया टप्याटप्याने सुरु

प्रतिनिधी //अंकुश पुरी

गडचिरोली : शासन निर्देशाप्रमाणे कोविड – 19 साथरोग संदर्भाने “ब्रेक द चैन अंतर्गत निर्धारित प्रतिबंधात्मक पातळी” अंतर्गत गडचिरोली जिल्हा हा पातळी-3 मध्ये मोडत असून शासन आदेशानुसार वेळोवेळी सुरु केलेले व प्रतिबंधित बाबींना जिल्हा गडचिरोली सीमा क्षेत्रात जमावबंदी व टाळेबंदीसंदर्भात नवीन नियमावली आणि उपाययोजना कालावधी, उद्या सोमवार 07 जुन 2021 चे सकाळी 07.00 वाजतापासून पुढील आदेशापर्यंत लागू करण्यात येणार आहेत.
त्याअनुषंगाने शासन व जिल्हा प्रशासनाचे निर्देशाप्रमाणे वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेशातील सर्व निर्देश, सूचना, अटी व शर्तीचे पालन करणे सर्व संबंधितांना बंधनकारक असेल.

▪️अत्यावश्यक सेवेत मोडणारी दुकाने ही सोमवार ते रविवार चे सकाळी 7.00 ते दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा असेल.

▪️अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर दुकाने ही सोमवार ते शुक्रवार चे सकाळी 7.00 ते दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा असेल.

▪️रेस्टॉरेन्ट, उपहारगृह- सोमवार ते शुक्रवार चे सकाळी 7.00 ते दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत 50% डायनिंग क्षमतेसह सुरू ठेवण्याची मुभा असेल. तथापि इतर वेळेस पार्सल/होम डिलीव्हरी सुरु ठेवता येईल.

▪️सार्वजनिक स्थळे, खुले मैदान इ.- सार्वजनिक स्थळे, खुले प्रेक्षागृह, मॉर्निंग वॉक, सायकलिंग हे सर्व दिवस सकाळी 5.00 ते 9.00 वाजेपर्यंत सुरु असेल.

▪️खाजगी कार्यालये हे सोमवार ते शुक्रवार चे सकाळी 7.00 ते दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा असेल.

▪️खाजगी/शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती- 50% उपस्थितीसह सुरु ठेवता येईल. याहून अधिक उपस्थिती गरजेचे असेल तर संबंधित विभाग प्रमुखाने जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी.

▪️क्रीडा- सोमवार ते शुक्रवार चे सकाळी 5 ते 9 वाजेपर्यंत तर सायंकाळी 6 ते 9 वाजेपर्यंत आऊटडोअर क्रीडा विषयक बाबी सुरू ठेवण्याची मुभा असेल.

▪️सामाजिक/सांस्कृतिक/मनोरंजन इ. ठिकाणची गर्दीबाबत- सोमवार ते शुक्रवार चे सकाळी 7.00 ते दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत कोविड-19 निर्देशाचे अधिन राहून सामाजिक अंतर राखून 50 लोकांच्या मर्यादेत सुरू ठेवण्याची मुभा असेल.

▪️विवाह कार्यक्रम- कोविड-19 निर्देशाचे अधिन राहून सामाजिक अंतर राखून एकूण 50 लोकांच्या मर्यादेत कार्यक्रम पार पाडण्याची मुभा असेल. तथापि याचे उल्लंघन केल्यास रु. 50000/- दंड व संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

▪️अंत्यविधी- कोविड-19 निर्देशाचे अधिन राहून एकूण 20 लोकांच्या मर्यादेत कार्यक्रम पार पाडण्याची मुभा असेल.

▪️स्था.स्व.संस्था व सहकारी संस्था यांचे बैठका व निवडणुकाबाबत- कोविड-19 निर्देशाचे अधिन राहून सामाजिक अंतर राखून 50 लोकांच्या मर्यादेत सुरू ठेवण्याची मुभा असेल.

▪️बांधकाम-सकाळी 7.00 ते दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत प्रत्यक्ष बांधकामस्थळावर कामास मुभा असेल परंतु कामगारांना दुपारी 4 वाजेनंतर काम करण्याची परवानगी नसेल.

▪️कृषी विषयक सेवा, दुकाने- सोमवार ते रविवार चे सकाळी 7.00 ते दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत कोविड-19 निर्देशाचे अधिन राहून सुरू ठेवण्याची मुभा असेल.

▪️ई-कॉमर्स ‘साहित्य व सेवा’- नियमितपणे सुरु असतील.
जमावबंदी/संचारबंदी-सायंकाळी 5.00 ते सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत एकत्रितरित्या 5 हून अधिक लोकांना एकत्र जमण्यास मज्जाव असेल.

▪️व्यायामशाळा, सलून, ब्युटीपार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर्स इ.- सकाळी 7.00 ते दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत कोविड-19 निर्देशाचे अधिन राहून 50 टक्के क्षमतेसह सोमवार ते शुक्रवार सुरू ठेवण्याची मुभा असेल तथापि सदर ठिकाणांमध्ये एसी चा वापर करता येणार नाही.

▪️सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था- 100 टक्के क्षमतेसह सुरु ठेवता येणार तथापि सदर वाहनांमध्ये आसनव्यवस्थे व्यतिरिक्त उभ्याने प्रवासी नेण्यास मनाई असेल.

▪️आंतरजिल्हा वाहतूक नियमितपणे सुरु राहिल. तथापि 04.06.2021 चे शासन आदेशानुसार निर्धारित पातळी-5 (Level-5) मधील जिल्ह्यात अतितातडीच्या कारणाकरिता ई-पास आवश्यक असेल.

▪️तसेच आंतरराज्य वाहतुकीसंदर्भात शासनातर्फे वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे सर्व संबंधितांना बंधनकारक असेल.

▪️उत्पादनसेवा-MSME- नियमितपणे सुरु असतील. उत्पादन सेवा
1.अत्यावशक सेवासंबंधी, 2. प्रोसेसिंग सेवासंबंधी, 3. राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी, 4. डाटा सेंटर्स/क्लाऊड सर्विस प्रोवायडर/क्रिटीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सेवासंबंधी आयटी क्षेत्र- नियमितपणे सुरु असतील. उत्पादन सेवा (वरील मुददा क्र. 23 व 24 वगळून इतर सर्व प्रकारचे वैध)- नियमितपणे सुरु असतील तथापि 50% कर्मचाऱ्यांचे वाहूतकीस मुभा असेल.

▪️वरील विवरणपत्रातील ज्या-ज्या बाबींना दुपारी 4 पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा असेल त्या ठिकाणांमधील व्यक्तींना-कामगारांना सायं. 5 पर्यंत स्वत:च्या घरी पोहाचणे गरजेचे असेल.

▪️कोविड-19 साथरोगसंदर्भाने कार्यरत कार्यालये, आरोग्य विभाग इ. 100 टक्के कार्यक्षमतेने कार्यरत राहील.