गडचिरोली उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयातर्फे ३० एप्रिल पर्यंत या सेवा राहणार. 

 

देसाईगंज तालुका प्रतिनिधी // अंकुश पूरी

गडचिरोली : कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये, प्रतिबंधात्मक, खबरदारीचा उपाय म्हणून उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गडचिरोली यांनी 14 एप्रिल 2021 ते 30 एप्रिल 2021 पर्यंत कामाबाबत उपाययोजना केल्या आहेत. नविन वाहन नोंदणी – अत्यावश्यक सेवेसाठी वापरली जाणारी वाहने व वाहन 4.0 प्रणालीवर ज्या वाहनाचे फिटनेस मोटार वाहन निरीक्षकाने अप्रुव्ह केले आहे. अशी प्रलंबित प्रकरणे सोडून इतर सर्व प्रकारचे नविन वाहन नोंदणीचे कामकाज बंद राहील. वाहन विषयक कामे जसे वाहन हस्तांतरण, कर्ज बोजा उतरवणे, चढवणे – वाहन 4.0 प्रणालीवर प्राप्त झालेली व नियमांची पूर्तता करत असतील अशी सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्यात येतील. नव्याने कोणताही अर्ज स्विकारल्या जाणार नाही. योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण – अत्यावश्यक सेवेसाठी वापरली जाणारी वाहने सोडून इतर वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाचे कामकाज करण्यात येणार नाही. परवाना विषयक कामकाज – वाहन 4.0 प्रणालीवर ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त होणारी सर्व परवाना विषयक कामकाज सुरु राहतील. शिकाऊ अनुज्ञप्ती – बंद राहतील. पक्की अनुज्ञप्ती -बंद राहतील . अनुज्ञप्ती विषयक इतर कामे जसे की दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करणे नुतनीकरण करणे इत्यादी – सारथी 4.0 प्रणालीवर प्राप्त झालेली व नियमांची पूर्तता करत असतील अशी सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्यात येतील. नव्याने कोणतेही अर्ज स्विकारण्यात येणार नाहीत. अंमलबजावणी विषयक कामकाज – अंमलबजावणी पथक रस्ता सुरक्षेशी निगडीत वाहनांची तपासणी करतील . वाहन अधिग्रहणाचे कामकाज प्राथम्याने सुरु राहील. सार्वजनिक प्रवासी वाहनातून व खाजगी प्रवासी बस मधून होणारी वाहतूक ही राज्य शासनाने जारी केलेल्या ब्रेक द चैन अंतर्गत covid appropriate behavior मध्ये जारी केलेल्या सूचना प्रमाणे होत असल्याची खातरजमा करण्यात येईल. सीमा तपासणी नाक्यावरील कामकाज नियमीतपणे चालू राहील . या सर्व बाबींबाबत सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी केले आहे