14 वर्षांपासून फरार असलेल्या आरोपींना अखेर गुन्हे शाखेने घेतले ताब्यात

 

 

जिल्हा प्रतिनिधी //उमंग शुक्ला

खुनाच्या गुन्ह्यात नागपूर कारागृह येथे आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत असतांना मागील १४ वर्षापासुन फरार असलेले वर्धा जिल्हा फरार बंदी यादीतील पाहीजे असलेले आरोपी बंधु स्थानिक गुन्हे शाखा, वर्धा यांच्या ताब्यात

 

पोलीस स्टेशन वर्धा शहर येथील अप.क्र. २५/२००६ कलम ३०२, ३४ भादंवि. खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी नामे १) सुनील उर्फ सनी रमेशचंद्र झाडे, वय ३७ वर्ष, २) राहुल रमेशचंद्र झाडे, वय ३९ वर्ष दोन्ही रा. साईनगर, वर्धा हे नागपूर कारागृह येथे आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत होते. सदर आरोपी हे सन २००८ मध्ये संचीत रजेवर गेले परंतु रजेचा कालावधी संपून सुध्दा मध्यवर्ती कारागृह नागपूर येथे परत गेले नाही. तेव्हापासून फरार असल्याने बंदी नामे सुनील उर्फ सनी रमेशचंद्र झाडे, वय ३७ वर्ष, रा. साई नगर वर्धा याचे विरूध्द पो. स्टे. वर्धा शहर येथे अप. क्र. ३१८६/१३ कलम २२४ भादंवि. व बंदी नामे राहुल रमेशचंद्र झाडे, वय ३९ वर्ष, रा. साई नगर वर्धा, ह. मु पोद्दार सोसायटी, बदलापूर, जि. ठाणे याचे विरुद्ध अप. क्र. ३१८७ कलम २२४ भादंवि. अन्वये गुन्हे नोंद करण्यात आले होते व नमुद आरोपींना वर्धा जिल्हा फरार बंदी यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते.

सदर आरोपींचा सातत्याने व कसोशीने शोध घेवून त्यांचा पाठपुरवठा करून त्यांचे बाबत अधिका-अधिक माहिती मिळून मिळालेल्या गुप्त माहीतीच्या आधारे फरार बंदी क्र. ७५१० सुनील उर्फ सनी रमेशचंद्र झाडे व फरार बंदी क्र ७५०९ राहुल रमेशचंद्र झाडे यांना पोद्दार सोसायटी बदलापूर, जि. ठाणे येथून दि.२२-०३-२०२२ रोजी ताब्यात घेवून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करीता पोलीस स्टेशन, वर्धा शहर यांचे ताब्यात देण्यात आले.

सदर कामगिरी मा. पोलीस अधीक्षक श्री प्रशांत होळकर, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. यशवंत सोळंके यांचे मार्गदर्शनात मा. पोलीस निरीक्षक श्री. संजय गायकवाड, सपोनि. श्री महेंद्र इंगळे यांचे निर्देशाप्रमाणे पोउपनि. सौरभ घरडे, पोउपनि. गोपाल ढोले, पोलीस अंमलदार संतोष दरगुडे, हमीद शेख, दिपक जाधव, चंद्रकांत बुरंगे, श्रीकांत खडसे, राजेश तिवसकर, संघसेन कांबळे, विकास अवचट, राकेश आष्टणकर सर्व नेमणूक स्थानिक गुन्हे शाखा, वर्धा यांनी केली.