दिवसा घरफोडी करणारे चोरटे 24 तासात पोलीसांच्या ताब्यात

 

फिर्यादी नामे संदीप मदन उगेमुगे वय 48 वर्ष, रा.गणेश नगर बोरगाव यांनी दि. 20/01/2022 रोजी पोलीस स्टेशन सेवाग्राम येथे तक्रार दिली की, त्याचे आई वडिल राहत असलेले घरी चितोडा येथे ते गेले व गावात मयत झाल्याने घराला कुलुप लावुन अत्यविधी करिता गेले असता व घरी परत आले तेव्हा घराचा दरवाजा उघडा दिसला व घरातुन दोन अनोळखी ईसम पळुन गेले त्यानी घरात पाहणी केली असता घरातील नगदी 3000 रु व दोन सँमसंग कंपनीचे मोबाईल कि. 2000 असा एकुन 5000/- रु चा माल चोरी गेल्याचे तक्रार वरुन सदरचा गुन्हा नोद करुन तपासात घेतला
सदर गुन्ह्याची तात्काळ दखल गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने घेवून पो. स्टे. परिसरात गुप्त बातमीदार नेमुन गुप्त बातमीदाराकडुन मिळाले ल्या माहिती प्रमाने आरोपी नामे रामा देवराव देउळकर वय 26 वर्ष 2) रामचंद्र मारोती दांडेकर वय 32 वर्ष, दोन्ही रा गिट्टी खदान बोरगाव मेघे यास अटक करुन त्याचे जवळुन गुन्ह्यात चोरलेले दोन सँमसंगचे मोबाईल कि. 2000 रु चे व नगदी रक्कम जप्त करण्यात आली.
सदर कार्यवाही मा. पोलीस अधीक्षक श्री. प्रशांत होळकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री यशवंत सोळंके, मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी वर्धा श्री पियुश जगताप, यांचे मार्गदर्शनात पोलीस निरीक्षक श्री निलेश ब्राम्हणे पोलीस स्टेशन सेवाग्राम याचे निर्देशाप्रमाणे पो. हवा. हरिदास काकड, नापोशि. गजानन कठाणे, जयेश डांगे, पोशि पवन झाडे अभय ईगळे नेमणुक पोलीस स्टेशन सेवाग्राम तसेच सायबर सेल चे निलेश कात्तोज्वार यांनी केली.